Кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фахову передвищу освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних працівників.

Роз’яснення від НУШ: “Вчитель сам вирішує, де і як підвищувати кваліфікацію.”

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ