Науково-методичне завдання Бориспільського академічного ліцею

«Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування компетентної особистості учня»

МІСІЯ:

 • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
 • забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів;
 • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • вивчення та аналіз основних освітніх нормативних документів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів реалізації освітнього процесу;удосконалення системи та забезпечення випереджального характеру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів відповідно до потреб Нової української школи;ознайомлення, вивчення та використання на практиці  сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду.

Пріоритетні питання методичної роботи:

 • Вивчення та аналіз основних освітніх нормативних документів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів реалізації освітнього процесу.
 • Удосконалення системи та забезпечення випереджального характеру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів відповідно до потреб Нової української ліцею.
 • Ознайомлення, вивчення та використання на практиці  сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду.
 • Участь у конкурсах професійної майстерності «Учитель року», «Класний керівник року», в Інтернет-конкурсах, методичних заходах, висвітленні власних педагогічних ідей у мережі Internet та ін.
 • Упровадження авторських спецкурсів, написання проектів та грантів.
 • Розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів.
 • Упровадження результатів наукових досліджень.
 • Сприяння самоосвітній фаховій діяльності педагога з метою безперервного підвищення власної кваліфікації та педагогічної майстерності.
 • Підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, надання практичної методичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами  викладання та виховання.
 • Забезпечення необхідних умов для становлення молодих спеціалістів і малодосвідчених учителів.
 • Сприяння поширенню педагогічного досвіду працівників академічного ліцею шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.